Sunday, 5 July 2015

Ulasan Surah AL-ANBIYAASurah 21: 
 
AL-ANBIYAA (Nabi-Nabi),

Surah Al-Anbiyaa’ yang  terdiri atas 112 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah.

Dinamai surah ini dengan”Al-Anbiyaa” (nabi-nabi) kerana surah ini mengutarakan kisah beberapa orang Nabi.  Permulaan surah Al-Anbiyaa’ menegaskan bahawa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab, kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musrik Mekah terhadap – wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. maka ditegaskan Allah, adapaun nabi-nabi itu manusia biasa, akan  tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid, dan keharusan manusia menyembah Allah Tuhan Penciptanya. Orang yang tidak mahu mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu, akan diazab Allah didunia dan diakhirat nanti.  Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya.  Akhirnya surah itu ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa Muhammad s.a.w. supaya tidak mengalami apa  yang telah di alami oleh umat-umat yang dahulu.  Selain yang tersebut diatas pokok-pokok isi surah ini ialah; keimanan, kisah dan lain-lain.
.
Sumber 1; 
Khatam terjemahan ayat-ayat  Al-Anbiaya (1-112), 
 
Sumber 2;